Divjad v lovišču

Divjad

V našem lovišču domuje naslednja divjad

 • srnjad,
 • gams
 • divji prašič,
 • poljski zajec,
 • fazan
 • lisica,
 • kuna belica, kuna zlatica
 • jazbec,
 • raca mlakarica
 • občasno muflon
 • občasno se pojavlja tudi jelenjad, medved in ris

Najštevilčnejša in gospodarsko najpomembnejša vrsta divjadi v našem lovišču je srnjad, katere spomladanski stalež ocenjujemo na 260 živali. 

Stalež male divjadi je v preteklosti letih občutno padel.

 

Opis dejavnosti varovanja divjadi

Za potrebe divjadi v lovišču opravljamo biotehnična dela, obdelujemo krmne njive, preko celega leta zalagamo s koruzo divje prašiče, v lovišču pa imamo tudi solnice, ki so namenjene predvsem srnjadi. V lovišču imamo postavljenih tudi visoke preže.

Čuvajska služba

Čuvajsko službo izvajamo preko pogodbenih lovskih čuvajev.

 

Fotografije: Marijan Likar