Naše lovišče

Lovišče LD Dobrova

Lovišče LD Dobrova se razteza med Horjulsko dolino, obrobjem mesta Ljubljana od Viča do Podutika in po obrobju Polhograjskih dolomitov čez Grmado do Mačkovega grabna ob Polhovem Gradcuv in čez dolino Prošce do vasi Brezje v Horjulski dolini.
Površina lovišča je 5546 ha od tega lovne površine 4539 ha.

Najnižja točka lovišča je 298 m n.m. višine na Kosovem polju, najvišja pa 898 m n.m. višine to je Polhograjska grmada. V lovišču so tako nižinska kot tudi sredogorska področja. V nižinskem delu so travniki in polja ter ponekod tudi delno zamočvirjena področja. Višje pa se po globokih od hudournih voda razbrazdanih področjih raztezajo večinoma mešani gozdovi vse do skalnih in travnih predelov Grmade.

Z modernizacijo prometne in komunikacijske infrastrukture se tudi včasih v glavnem le v dolini nameščene vasi širijo v višja področja, kjer prebivalci s svojimi vsakodnevnimi dejavnostmi krčijo življenjski prostor divjadi.

Tudi pogost in množičen obisk turističnih točk v lovišču, kot so Polhov Gradec, Katarina, Polhograjska Grmada, Klobuk, in tudi marsikaterih včasih skritih, sedaj pa turistično obleganih lovskih stez vznemirja prostoživečo divjad in povzroča degradacijo naravnega okolja.
V časih, ko je najpomembnejši zaslužek, pa čeprav na račun osnovnih naravnih dobrin, ki jih tako krademo lastnim otrokom, na izboljšanje situacije ni upati.

Področja, ki niso zaraščena z gozdom ali pozidana z naselji se intenzivno kmetijsko izrabljajo. Z vsem "pripadajočim" onesnaženjem okolja in predvsem pitne vode.

Fotografije: Marijan Likar