Poslovni račun: 02010-0015943371
Davčna številka: 86531450
Matična številka: 5177049

Lovska družina Dobrova pri Ljubljani je bila ustanovljena jeseni leta 1946.
Od začetka je lovišče obsegalo še del kasnejših lovišča LD Toško čelo in LD Polhov Gradec. Pozneje je prišlo do sporazumnih spreminjanj mej. Največ časa je LD obstajala v obsegu, kakršen je nastal leta 1962. Z začetkom leta 2005 je bilo po odločbi ministrstva lovišču pripojeno še lovišče LD Brdo, ki se je ukinilo zaradi premajhne lovne površine. LD Brdo kot društvo pa se je pripojilo LD Dobrovi.


Starešina: Milan Velkovrh
Gospodar: Gale Robert