Lovska družina

Poslovni račun: 02010-0015943371
Davčna številka: 86531450
Matična številka: 5177049

Lovska družina Dobrova pri Ljubljani je bila ustanovljena jeseni leta 1946.
Od začetka je lovišče obsegalo še del kasnejših lovišča LD Toško čelo in LD Polhov Gradec. Pozneje je prišlo do sporazumnih spreminjanj mej. Največ časa je LD obstajala v obsegu, kakršen je nastal leta 1962. Z začetkom leta 2005 je bilo po odločbi ministrstva lovišču pripojeno še lovišče LD Brdo, ki se je ukinilo zaradi premajhne lovne površine. LD Brdo kot društvo pa se je pripojilo LD Dobrovi.


Starešina: Milan Velkovrh
Gospodar: Gale Robert

Naše lovišče

Lovišče LD Dobrova

Lovišče LD Dobrova se razteza med Horjulsko dolino, obrobjem mesta Ljubljana od Viča do Podutika in po obrobju Polhograjskih dolomitov čez Grmado do Mačkovega grabna ob Polhovem Gradcuv in čez dolino Prošce do vasi Brezje v Horjulski dolini.
Površina lovišča je 5546 ha od tega lovne površine 4539 ha.

Najnižja točka lovišča je 298 m n.m. višine na Kosovem polju, najvišja pa 898 m n.m. višine to je Polhograjska grmada. V lovišču so tako nižinska kot tudi sredogorska področja. V nižinskem delu so travniki in polja ter ponekod tudi delno zamočvirjena področja. Višje pa se po globokih od hudournih voda razbrazdanih področjih raztezajo večinoma mešani gozdovi vse do skalnih in travnih predelov Grmade.

Preberi več

Divjad v lovišču

Divjad

V našem lovišču domuje naslednja divjad

 • srnjad,
 • gams
 • divji prašič,
 • poljski zajec,
 • fazan
 • lisica,
 • kuna belica, kuna zlatica
 • jazbec,
 • raca mlakarica
 • občasno muflon
 • občasno se pojavlja tudi jelenjad, medved in ris

  Preberi več