Redni Občni zbor 2013

Kot že mnogokrat tudi v letu 2013 pr' Anžic

Včeraj prvega dne pomladanskega marčevskega meseca, sicer še v snegu, smo se ponovno zbrali na rednem občnem zboru naše lovske družine. Po začetnem kramljanju v dvorani in ob točilnem pultu smo posedli za mize in začeli z delom.

Kot je navada, smo potrdili delovno predsedstvo, ki ga je vodil starešina Milan, ob njemu pa so za predsedniško mizo posedli še gospodar Robi, tajnik Franci in financar Samo. Soglasno smo potrdili zapisnik prejšnjega občnega zbora in verifikacijsko komisijo, ki je ugotovila da smo polno sklepčni in da na občnem zboru lahko veljavno sprejemamo zavezujoče sklepe. Tekom poteka samega zbora se nam je pridružilo še nekaj zamudnikov, kar pa ni oviralo dela tega najvišjega organa naše lovske družine. V tem letu je potekel mandat nadzornemu odboru in disciplinski komisiji, a je predsedujoči predlagal, da zaradi časovne uskladitve z volitvami predsednika obema komisijama podaljšamo mandat za dve leti, kar so člani soglasno potrdili. Nakar je povprašal ali člani teh komisij sprejmejo to zadolžitev še za dve leti, kar so v večini sprejeli, a se je ob tem razvilo tudi nekaj debate  in prepričevanj. Iz nadzornega odbora je izstopil Ivko, soglasno pa smo sprejeli njegovo zamenjavo Leskovšek Francija.
Tudi v komisijo za odlikovanja smo soglasno dopolnili, tako da jo sedaj sestavljajo Milan, Marička in Franci Cerkvenik.

Na občnem zboru smo kot običajno poslušali vsa poročila, a v skrajšani obliki, saj smo pri vabilu vsi dobili poročila v pismeni obliki in smo jih prebrali doma in tako nismo nepotrebno tratili časa in zavlačevali.

Do manjšega zapleta je prišlo iz naslova kinologije, kjer je Brane izrazil protest upravnemu odboru, ki je iz finančnih vidikov na tem področju ukrepal v smislu varčevanja. Domenili smo se, da kinologi pripravimo nov kinološki pravilnik in ga predložimo UO in OZ v potrditev. V ta namen smo tudi določili komisijo, ki se bo spoprijela s to nalogo.

Brane je povprašal tudi kaj je s spremembo Pravil, ki smo jih sprejemali na prejšnjem rednem občnem zboru, na kar mu je starešina odgovoril, da na upravni enoti zaradi nepreglednosti Pravil niso potrdili in da se moramo lotiti izdelave na novo, do takrat pa veljajo Pravila sprejeta pred leti.

Na tem zboru smo odločali tudi o štirih prošnjah za nove člane društva. Tri od njih, Roberta, Marka in Gabra kot pripravnike in Roka, že izprašanega lovca, ki je k nam prestopil iz LD Mokronog. Vsi štirje so se predstavili članstvu, ki je njihov vstop soglasno potrdilo. Ob tem pa sta dva člana lovske družine, Izidor in Franci Urbančič zaradi bolezni izkoristila možnost mirovanja članstva. Želimo jim da bi imela teh težav čim manj!

Komisija za odlikovanja je nekaj naših starejših članov presenetila z odlikovanji v zahvalo za dolgoletno delovanje v lovski družini. Čestitke so tako ob odlikovanjih prislužili naslednji člani: Zlati znak za lovske zasluge; Furlan Ivan, Tone Velkavrh, Ludvik Velkavrh in Rihar Ivan.
Leskovšek Franci in Setnikar Ivko sta prejela Red za lovske zasluge II. stopnje, ing. Trebežnik Marjan pa najvišje priznanje lovske zveze Slovenije, Red za lovske zasluge I.stopnje.
Na predhodnem izrednem občnem zboru pa sta Rafko Lukman in Stanislav Kranjc prejela Red za lovske zasluge II. stopnje.

Vodstvo LD je članstvu pripravilo tudi predavanje lovskega tovariša Igorja Simšiča, vodje lovske in ribiške inšpekcije, ki nam je na razumljiv način predstavil nekatere vidike lovske zakonodaje. Na koncu predavanja je odgovarjal na naša vprašanja in tako razjasnil nekatere dileme s katerimi se srečujemo pri svojem poslanstvu v lovišču.

Seveda tudi tokrat ni izpadla dobra navada druženja po končanem delu in na mizo smo dobili krožnik z večerjo, ki smo jo poplaknili s kozarcem pijače in začinili s pogovori take in drugačne vrste. Pijačo k večerji je častil Furlan, ki je bil eden od odlikovancev tega občnega zbora.

Želel bi si, da bodo tudi v bodoče potekali občni zbori v tako prijaznem in spravljivem in ne nazadnje poučnem vzdušju kot je bilo tokrat.

Lovski zdravo!